Skład opału

Pomagając mieszkańcom wypełniamy nasz mandat społecznego zaufania.


W Lipnie można już kupić węgiel po preferencyjnych cenach. Skład opału mieści się na terenie NCL-u. Zgodnie z zapisami ustawy do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego (na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym). Zgodnie z przygotowanym przez resort aktywów państwowych rozporządzeniem ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Pracownicy Urzędu Miejskiego kontaktują się telefonicznie z osobami, które wyraziły zainteresowanie zakupem węgla (zapisy odbywały się od 21 października br. w sekretariacie) z prośbą o stawienie się w Urzędzie Miejskim. Osoba wypełnia wniosek oraz otrzymuje do uregulowania w ciągu 7 dni pokwitowanie na zadeklarowany zakup. Po potwierdzeniu uiszczenia wpłaty, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie, które świadczy usługę dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach na terenie naszego miasta, kontaktuje się w celu ustalenia transportu opału. Transport opału na terenie miasta jest bezpłatny (jeśli zamówienie jest wyższe niż 1000 kg).