Czyste powietrze w mieście to też nasza misja

W dniu 14 listopada obchodzony jest  coroczny „dzień czystego powietrza” ustanowiony przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ta szlachetna okazja jest powodem aby przybliżyć  mieszkańcom naszego miasta oraz czytelnikom inwestycje jakie PUK Lipno zrealizował  w trosce o wysoką jakość powietrza i życie mieszkańców miasta.  W działaniach tych skupiliśmy się na ograniczeniu źródeł zanieczyszczeń, optymalizacji i podniesieniu jakości działającej ciepłowni miejskiej. Już w 2016 roku zainstalowaliśmy w kotłowni filtry workowe ograniczając znacznie emisję pyłów do atmosfery. Kolejnym elementem była zamiana kotła węglowego na zdecydowanie bardziej ekologiczny gazowy. Znaczący wpływ na ograniczenie emisji pyłów ma przyłączanie ponad 40  nowych gospodarstw domowych do miejskiej sieci ciepłowniczej, w każdym  roku. Zainstalowana instalacja fotowoltaiczna ogranicza użycie kosztownej energii elektrycznej na potrzeby własne ciepłowni. Dodatkowo zamontowaliśmy wydajniejsze bardziej energooszczędne pompy obiegowe. W ramach szerokiej, energetycznej dywersyfikacji źródeł jesteśmy w trakcie realizacji nowego odnawialnego źródła ciepła. Ważnym elementem była również w bieżącym roku znaczna rozbudowa miejskich terenów zielonych.  Objęła ona teren NCL, bulwaru Polii Negrii i wiele innych mniejszych obiektów na terenie miasta Lipna.