Zakończenie prac budowalnych

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. informuje, że zakończono prace przy budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rurociągiem tłocznym i przepompownią ścieków na terenie działek o nr 1408/6, 1408/21, 1409 położonych przy ul.Nieszawskiej w Lipnie. Prace wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, łączna długość sieci wyniosła ponad 1 km.