Nowe Centrum Lipna – czy warto ?

Jesteśmy atrakcyjnym partnerem w biznesie. 

Od momentu otwarcia Nowego Centrum Lipna minęło już kilka lat. Na samym początku realizacji tej koncepcji było sporo wyzwań i  ogromna niepewność. Teraz już z perspektywy czasu możemy czuć satysfakcję. Miejsce ma atrakcyjne, przyjazne mieszkańcom otoczenie. Posiada szeroką i bardzo zróżnicowaną ofertę. Nieustannie poprawiamy infrastrukturę tego miejsca. Szczególnie duży rozwój widać w strukturze i ilości najemców powierzchni usługowych i handlowych. Założyliśmy na samym początku, że ma być ona szeroka i możliwie najbardziej atrakcyjna dla konsumentów i najemców. Jest to proces ciągły. Z tego powodu na bieżąco analizujemy zmieniające się potrzeby i gusta mieszkańców.  Nieustannie prowadzimy rozmowy z nowymi potencjalnymi najemcami. Wybieramy tylko takich którzy najlepiej wkomponują się nasz koncepcję funkcjonowania NCL tzn. WSZYSTKO DLA CIEBIE 

Czy można to zrobić lepiej ? 

Koncepcja architektoniczna Nowego Centrum Lipna powstała znacznie wcześniej zanim rozpoczęto przygotowania do jej fizycznej realizacji. Przewodnią ideą było takie wkomponowanie nowej  przestrzeni miejskiej aby była jednocześnie uzupełnieniem i rozwinięciem istniejącego otoczenia miasta. Chcieliśmy wykreować takie unikalne miejsce, które polubi większość lokalnej społeczności. Wyzwanie architektoniczne ogromne ale jednocześnie motywujące. Umiejętne rozmieszczenie powierzchni handlowych, parkingowych i komunikacyjnych obok obiektów usługowych różnego typu nie było zadaniem łatwym. Dodatkowym utrudnieniem była nieznana jeszcze struktura najemców powierzchni handlowych oraz ich indywidualnych wymagań. Musieliśmy w tym miejscu szukać w innym sprawdzonych już i świetnie funkcjonujących miejscach.  Niezliczona liczba konsultacji, spotkań i wizyt wykrystalizowała obraz „naszego centrum”,  popularnego w Powiecie Lipnowskim miejsca handlu i usług. Liczba najemców ich zainteresowanie naszą ofertą oraz tłumy klientów przekonują nas, że pracę wykonaliśmy dobrze. 

Jednak współpraca się opłaca. 

Kolejnym wyzwaniem w procesie realizacji budowy i rozwoju Nowego Centrum Lipna było wypracowanie wzorców, reguł i standardów współpracy z najemcami aby to miejsce i jego oferta handlowa była maksymalnie atrakcyjna. Kolejny raz nasza pokora i ściśle związana z nią otwartość pchnęła nas do wdrażania sprawdzonych rozwiązań jednej strony, a  z drugiej intensywnych rozmów i konsultacji z naszymi najemcami. Wypracowane standardy są ogólnymi regułami przeniesionymi na nasze lokalne „podwórko”. Opinie obecnych najemców i zainteresowanie nowych są nagrodą za nasze zaangażowanie i trud w rozwój  handlowej strony NCL i drogowskazem w kierunku współpracy na przyszłość.