Miejskie ciepło to dobra oferta dla mieszkańców

PUK dostarcza energię cieplną na terenie miasta Lipna. Oferta zaproponowana
mieszkańcom stolicy powiatu jest ekonomicznie atrakcyjna, a także stabilna. Dlatego też
coraz więcej mieszkańców decyduje się na podłączenie do miejskiego ciepłociągu, który
cały czas się rozwija.


Dziś całkowita długość sieci ciepłowniczej w Lipnie wynosi 20,130 km. Gdy w 2008 roku
powstawało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, przejęło sieć ciepłowniczą, która
zaledwie prowadziła od kotłowni do osiedli: Sikorskiego, Armii Krajowej i Jagiellonów.

- W 2010 roku zrobiliśmy pierwszy taki poważny krok, ponieważ wybudowaliśmy sieć
ciepłowniczą od ulicy Wojska Polskiego do Osiedla Reymonta, które podłączyliśmy. To była
baza do tego, aby rozwijać się dalej. Ta inwestycja pozwoliła na to, aby w kolejnych latach
podłączyć szpital. Tu mieliśmy kolejny, długi odcinek sieci, który dawał nam możliwości choćby
podłączenia Osiedla Kwiatów. Od tego momentu, staramy się co roku podłączać co raz więcej
obiektów - powiedział Andrzej Bojanko, koordynator ds. inwestycji w Przedsiębiorstwie Usług
Komunalnych w Lipnie.


PUK wykonuje czterdzieści podłączeń rocznie


W ciągu kolejnych lat podłączano do miejskiego ciepłociągu kolejne nieruchomości.
Pierwotnie były to budynki użyteczności publicznej. Obecnie PUK skupia się na tym, aby
podłączać domy jednorodzinne, ponieważ jest to główny odbiorca ciepła. Rocznie
przedsiębiorstwo realizuje około czterdziestu takich podłączeń, ponieważ na tyle pozwalają
koszty tych działań.

- Gdy zaczynaliśmy, nie było mowy o tym, aby pojawiali się chętni na podłączenia
prywatne w domach jednorodzinnych. W tej chwili struktura zmieniła się do tego stopnia, że w
zasadzie w tym roku podłączać będziemy tylko domy jednorodzinne. Zaspokoiliśmy potrzeby
dużych odbiorców, oczywiście zostało jeszcze kilka obiektów, ale na przeszkodzie stoją
odległości. To są obiekty, które są poza zasięgiem obecnej sieci i wybudowanie przyłączy wiąże
się z ogromnymi kosztami - dodaje Andrzej Bojanko.

W bieżącym roku najwięcej, bo około dwudziestu przyłączy realizowanych będzie na
Osiedlu Kwiatów. Pozostałe znajdować się będą w różnych punktach na terenie całego miasta,
tak, gdzie sieć już istnieje. Obecnie trwa etap projektowania, niebawem ogłoszony zostanie
przetarg, a następnie firma przystąpi do realizacji zadania.

- Próbujemy tworzyć plan na kolejne lata, skupiając się na pewnych częściach miasta,
angażując swoje wysiłki, aby zachęcać ludzi, żeby korzystali z naszej sieci. Zawsze punktem
wyjścia są wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci. To jest podstawowa informacja,
która jest brana przy planowaniu na kolejne lata. Jeśli ktoś chciałby mieć przyłącze wykonane w
swoim domu, to przede wszystkim powinien złożyć taki wniosek. Obecnie zainteresowanie jest
duże, wcześniej bywało różnie. Prawdopodobnie z uwagi na to, że koszty takiej inwestycji były
większe, a wiedza i świadomość niższa. Dziś możemy powiedzieć, że mamy chętnych, którzy
chcą zawrzeć z nami umowy na dwa lata do przodu - tłumaczy Andrzej Bojanko.

 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej jest zasadne ekonomicznie i ekologicznie

 

Obecnie chętnych na podłączenie do miejskiego ciepłociągu jest wielu. Biorąc pod
uwagę roczną ilość podłączeń, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ma przyszłych klientów

na okres ponad dwóch lat. Dlaczego mieszkańcy Lipna wyrażają tak dużą chęć skorzystania z
miejskiego ciepła? To są przede wszystkim kwestie ekonomiczne.

- W tej chwili ciepło u nas jest z całą pewnością atrakcyjne cenowo i przede wszystkim
stabilne, w stosunku do innych nośników energii. Widzimy, co się dzieje z ceną węgla, gazu czy
oleju opałowego. U nas wygląda to inaczej. Wiadomo, że cena będzie się nieco zmieniała, nie
ma innego wyjścia, natomiast Urząd Regulacji Energetyki bardzo mocno blokuje podwyżki cen
energii cieplnej. My jesteśmy zobligowani, aby tę taryfę z nimi uzgadniać i respektować, dlatego
nie należy się spodziewać dużych zmian cen energii cieplnej - mówi Andrzej Bojanko.

Podłączenia, które oferuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie, jest to
rozwiązanie bardzo dobre ze względów ekonomicznych, ekologicznych, a przede wszystkim ze
względu na wygodę spowodowaną bezobsługowym funkcjonowaniem urządzeń.

- Jeśli chodzi o prywatne przyłącza, to urządzenia, które zamontowaliśmy do tej pory, nie
sprawiają żadnych kłopotów eksploatacyjnych. Najczęściej nasze interwencje jedynie wynikają
z tego, że nasi odbiorcy mają ewentualne problemy z obsług lub czasami przypadkiem coś
przełączą. Jeśli chodzi o awarie, to praktycznie ich nie odnotowujemy - dodaje Andrzej Bojanko.


PUK przygotowuje nową dużą inwestycję pro-ekologiczną

 


Obecnie w mieście mamy nadal kotłownię węglową. W ubiegłym roku PUK
zmodernizował sieć, budując kocioł gazowy, poszerzono tym samym swoje możliwości
wytwórcze. Ze względu na obecne ceny gazu kocioł będzie używany rozważnie, przede
wszystkim w przypadku jakiejkolwiek awarii. Jeśli chodzi o rozwój sieci ciepłowniczej w stolicy
powiatu lipnowskiego, to nie jest to jedyna inwestycja Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

 

- Na kolejne lata planujemy budowę termicznego przekształcania odpadów, to również
będzie inwestycja, która zapewni miastu ciepło i stabilność. Przetwarzając odpady, będziemy
mieli duża ilość ciepła odpadowego, które latem wykorzystywać będziemy do suszenia osadów
ściekowych i do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, a zimą do ogrzewania obiektów. Zimą
jednak nie będzie to źródło podstawowe, dlatego kotłownia węglowa lub gazowa będzie musiała
współpracować. To będzie dość poważne źródło ciepła dla miasta, które pochodzić będzie z
odpadów. Będzie to miało wpływ na kształtowanie ceny energii cieplnej w najbliższych latach -
zakończył Andrzej Bojanko.