Zmiana cen za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. informuje,  że od dnia 12 czerwca 2019 roku następuje  zmiana cen i stawek opłat zgodnie z zatwierdzoną na okres 3 lat taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa zatwierdzona została Decyzją GD.RET.070/251/D/2018.KR z dnia 21.05.2018r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Stawki obowiązujące od dnia 12.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

Ceny i stawki opłat za zaopatrzenie w wodę:

  1. Gospodarstwa domowe , przemysłowi i poza przemysłowi odbiorcy usług

  - cena za 1 m³ dostarczonej wody                                                                              –  3,28 zł netto

                                                                                                                               -  3,54 zł brutto

...................................................................................................................................................

  1. Stawka opłaty abonamentowej / miesiąc/                                                              - 3,70 zł netto

                                                                                                                                - 4,00 zł brutto

....................................................................................................................................................

 Ceny i stawki opłat za odprowadzane ścieki:

  1. Grupa 1  -  gospodarstwa domowe  i poza przemysłowi odbiorcy usług

-cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków                                                                        - 3,55 zł netto

                                                                                                                               - 3,83 zł brutto

..................................................................................................................................................

  1. Grupa 2  -  przemysłowi odbiorcy usług                                                 

-cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków                                                                       - 4,72 zł netto

                                                                                                                              - 5,10 zł brutto

....................................................................................................................................................

 

  1. Stawka opłaty abonamentowe /miesiąc/                                                              - 3,70 zł netto

                                                                                                                              - 4,00 zł brutto

.....................................................................................................................................................