Alarm przeciwpożarowy w NCL.

W razie zagrożenia pożarowego konieczne jest przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji, umożliwiającej szybkie opuszczenie strefy objętej niebezpieczeństwem. Przygotowanie ludzi do właściwego postępowania i sprawnego wykorzystania dróg ewakuacyjnych możliwe jest dzięki ćwiczeniom ewakuacyjnym. Takie właśnie ćwiczenia miały miejsce dniu 09.04.2019 roku w budynku Nowego Centrum Lipna. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o. wraz z Firmą P.H.U. Drwal Bhp i P.Poż oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zorganizowało ćwiczenia przeciwpożarowe, których celem było sprawdzenie, czy osoby znajdujące się wewnątrz budynku posiadają wiedzę na temat zachowań w czasie pożaru oraz ewakuacji. Akcja przebiegła pomyślnie - wszystkie osoby zareagowały prawidłowo.