Badanie miodu

Laboratorium PUK oferuje analizy związane z dokonywaniem jakościowej oceny miodu

Pszczelarzu, badaj miody!

Miód jako środek spożywczy musi spełniać określone wymagania sprecyzowane w krajowych regulacjach prawnych dotyczących żywności a także odpowiednie wymagania jakościowe.
W celu ułatwienia miłośnikom i hobbystom produkcji miodu oceną ich wyrobów,  laboratorium do swej oferty dołącza badania jakościowe miodu.

Wysyłanie próbek
Próbki powinny być dostarczone w opakowaniu czystym, bezwonnym, szczelnie zamkniętym, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację, zabezpieczonym przed uszkodzeniem,
wykonanym ze szkła lub tworzywa sztucznego.
Próbki w ilości minimum 50g na każdy parametr (250g na wszystkie wymienione oznaczenia) należy wysłać bądź przynieść na adres Laboratorium PUK, ul. 3 maja 1F; 87-600 Lipno
Wraz z próbką do paczki prosimy włożyć kartkę z informacją o orientacyjnych datach pobrania miodu, jeśli są znane.